Akerhus sett fra Hovedtangen. Malt av Jacob Coning. 1699. Nasjonalgalleriet.

Akerhus sett fra Hovedtangen. Malt av Jacob Coning. 1699. Nasjonalgalleriet.