Foto: fra utstillingen. Siri Wolland

Foto: fra utstillingen. Siri Wolland