Drabantbyen Bøler i Oslo ble bygget på 1950- og 60-tallet. Den gangen var Bøler et landbruksområde. Oslo kommune kjøpte innmark og skog fra Bøler gård, og arealene ble lagt ut til boligformål. En storstilt utbygging tok til, og Bøler fikk mange nye innbyggere. Ikke minst i høyblokkene i Bølerlia, fint beskrevet i Tove Nilsens skyskrapertrilogi.

Bøler gård
Bøler gård i dag, med låve og hovedbygning. Foto: Turid Årsheim

Her er noen bilder fra en vandring i Bølers gater.

Politihus
Politihusene – opprinnelig bygd for politifolk. Foto: Turid Årsheim
Trolltun
Trolltun borettslag – kunstnerboligene. Foto: Turid Årsheim
Rustadsaga2
En liten kilometer…
Rustadsaga
.. og du er på Bølers beste kafé, Rustadsaga.
Nye U2
Utmarkveien 2, Bølers nyeste arkitektur. Foto: Turid Årsheim