Foto fra utstillingen og bok: Siri Wolland

Foto fra utstillingen og bok: Siri Wolland