Arkeologisk utgravning av Klemenskirken i Trondheim. Foto: Siri Wolland

Arkeologisk utgravning av Klemenskirken i Trondheim. Foto: Siri Wolland