St. Olavsstatue i tre fra Fresvik kirke i Sogn. ca 1250. foto: Ove Holst. Copyright: Universitetets kulturhistoriske museer. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

St. Olavsstatue i tre fra Fresvik kirke i Sogn. ca 1250. foto: Ove Holst. Copyright: Universitetets kulturhistoriske museer. Foto fra utstillingen: Siri Wolland