Fra Birgit Holtermanns billedserie "Boca". 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Fra Birgit Holtermanns billedserie “Boca”. 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland