Gustav Vigeland. Detalj fra Abel munumentet 1905. Fra Vigeland Museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Gustav Vigeland. Detalj fra Abel munumentet 1905. Fra Vigeland Museet i Oslo. Foto fra utstillingen: Siri Wolland