Maleren Peder Balkes dekorasjon. 1814-1887. Billerud Gard. Foto: Siri Wolland

Maleren Peder Balkes dekorasjon. 1814-1887. Billerud Gard. Foto: Siri Wolland