Fra Kolbu-serien. Av Sverre Wyller. 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Fra Kolbu-serien. Av Sverre Wyller. 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland