Høyblokka og Y-blokka idag. Inspirert av FN bygningen i New York og UNESCO bygningen i Paris. Foto: Siri Wolland

Høyblokka og Y-blokka idag. Inspirert av FN bygningen i New York og UNESCO bygningen i Paris. Foto: Siri Wolland