Y-blokka idag. Inspirert av FN bygningene i New York og UNESCO bygningen i Paris. Foto: Siri Wolland

Y-blokka idag. Inspirert av FN bygningene i New York og UNESCO bygningen i Paris. Foto: Siri Wolland