Sitat fra Knausgård, på veggen i avdelingen Lys og landskap. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Sitat fra Knausgård, på veggen i avdelingen Lys og landskap. Foto fra utstillingen: Siri Wolland