Edvard Munch, Livet: høyre del, 1910. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Edvard Munch, Livet: høyre del, 1910. Foto fra utstillingen: Siri Wolland