Sitat fra Knausgård, på veggen i avdelingen Skogen. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Sitat fra Knausgård, på veggen i avdelingen Skogen. Foto fra utstillingen: Siri Wolland