Edvard Munch. Stormen, 1926-27. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Edvard Munch. Stormen, 1926-27. Foto fra utstillingen: Siri Wolland