Edvard Munch, fra avdelingen De andre. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Edvard Munch, fra avdelingen De andre. Foto fra utstillingen: Siri Wolland