Edvard Munch, Ingse Vibe, 1903. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Edvard Munch, Ingse Vibe, 1903. Foto fra utstillingen: Siri Wolland