Helene Schjerfbeck (1862-1946), Linnéor i Skogsbacke, 1886. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Helene Schjerfbeck (1862-1946), Linnéor i Skogsbacke, 1886. Foto fra utstillingen: Siri Wolland