August Jacobsen (1868-1955), Rosenbusken, 1907. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

August Jacobsen (1868-1955), Rosenbusken, 1907. Foto fra utstillingen: Siri Wolland