Rudolph Thygesen (1880-1953), Villvin, 1911. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Rudolph Thygesen (1880-1953), Villvin, 1911. Foto fra utstillingen: Siri Wolland