Fotofestivalen i Arles. "Urban Impulses". Fotograf; Francois Dolmetsch, Colombia. Untitled, 1975. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotofestivalen i Arles. “Urban Impulses”. Fotograf; Francois Dolmetsch, Colombia. Untitled, 1975. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.