Fotofestivalen i Arles. "Urban Impulses". Fotograf; Fernell Franco, Colombia. Color Popular series,1978. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotofestivalen i Arles. “Urban Impulses”. Fotograf; Fernell Franco, Colombia. Color Popular series,1978. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.