Fotofestivalen i Arles. "Looking for Lenin". Fotografer; Niels Ackermann og Sèbastien Gobert. 2016. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotofestivalen i Arles. “Looking for Lenin”. Fotografer; Niels Ackermann og Sèbastien Gobert. 2016. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.