Bjarne Rise, "Komposisjon / Composition", 1934-35. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Bjarne Rise, “Komposisjon / Composition”, 1934-35. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.