Familien på omvisning! Oslo Torv. Foto: Siri Wolland

Familien på omvisning! Oslo Torv. Foto: Siri Wolland