Hovedveien ut av Oslo i mange år. Foto fra foredrag: Siri Wolland

Hovedveien ut av Oslo i mange år. Foto fra foredrag: Siri Wolland