Olavsklosteret ca 1300. Illustrasjon Karl-Fredrik Keller. Foto fra foredrag: Siri Wolland

Olavsklosteret ca 1300. Illustrasjon Karl-Fredrik Keller. Foto fra foredrag: Siri Wolland