Merlin Carpenter, Disabled art helper (2006-2007) (UK). Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Merlin Carpenter, Disabled art helper (2006-2007) (UK). Foto fra utstillingen: Siri Wolland.