Marc Quinn (f.1964), Sir John Edward Sulston, forsker på genetikk. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Marc Quinn (f.1964), Sir John Edward Sulston, forsker på genetikk. Foto fra utstillingen: Siri Wolland