Emily Stainer (f.1980), Annabel. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Emily Stainer (f.1980), Annabel. Foto fra utstillingen: Siri Wolland