Parken er fortsatt grønn. Foto: Siri Wolland

Parken er fortsatt grønn. Foto: Siri Wolland