Return of the Coy Boy, 2017. B. Melgaard og S. Bjertnes. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Return of the Coy Boy, 2017. B. Melgaard og S. Bjertnes. Foto fra utstillingen: Siri Wolland