Fra utstillingen. Foto: Siri Wolland.

Fra utstillingen. Foto: Siri Wolland.