Sandsekken fra taket. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Sandsekken fra taket. Foto fra utstillingen: Siri Wolland