Den borgerlige byrde/ Alt man tenker, 2017. B. Melgaard og S. Bjertnes. (Et utsnitt) Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Den borgerlige byrde/ Alt man tenker, 2017. B. Melgaard og S. Bjertnes. (Et utsnitt) Foto fra utstillingen: Siri Wolland