Foto fra utstillingen på Astrup Fearnley Museet: Siri Wolland

Foto fra utstillingen på Astrup Fearnley Museet: Siri Wolland