Dag Alveng, Cafébord, 1993. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Cafébord, 1993. Foto fra utstillingen: Siri Wolland