Dag Alveng, Nordveggen, 2009. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Nordveggen, 2009. Foto fra utstillingen: Siri Wolland