Dag Alveng, Sjakk. Botvinniks grav, Moskva, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Dag Alveng, Sjakk. Botvinniks grav, Moskva, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland