Edvard Munch, Selvportrett og Selvportrett, Litografi med gult papir, 1895. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Edvard Munch, Selvportrett og Selvportrett, Litografi med gult papir, 1895. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.