Kjell Erik Killi-Olsen, Den tunge børen, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Den tunge børen, 2017. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.