Kjell Erik Killi-Olsen, Donna Del Mare, 1988. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Donna Del Mare, 1988. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.