Kjell Erik Killi-Olsen, Forføreren, 1991. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Forføreren, 1991. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.