Kjell Erik Killi-Olsen, På kanten av en benk, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, På kanten av en benk, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.