Kjell Erik Killi-Olsen, Den letende, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Den letende, 1997. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.