Kjell Erik Killi-Olsen, The Salamander Twins, 1985. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, The Salamander Twins, 1985. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.