Kjell Erik Killi-Olsen, Før kvelden, 2001. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Før kvelden, 2001. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.