Kjell Erik Killi-Olsen, Fanget av fortiden, 2008. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Kjell Erik Killi-Olsen, Fanget av fortiden, 2008. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.