Irma Salo Jæger (1928), Lyset brer seg, 1994. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Irma Salo Jæger (1928), Lyset brer seg, 1994. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.